Tag Archives: Det frie markedet

Reinertsen, Maria: Ligningen for lykke (2010)

Vi vet jo alle er lykke er noe man kan regne seg til. Statistikerne prøver jo hele tiden med sine mange undersøkelser. Lett definerbart er det også. For lykke er jo … Der måtte jeg visst gi opp.

Maria Reinertsens Ligningen for Lykke er en ironisk tekst om fenomener fra samfunnsdebatten som vanskelig lar seg regne ut. For hvordan er det nå man har kommet fram til at det er nettopp fire prosent som skal utgjøre handlingsregelen?

Reinertsen harselerer med pengepolitikken, ikke bare Norges, og måten tallene brukes for å få fram et budskap om virkemidler og nødvendige reduksjoner og vekst.

Men Reinertsen er ikke ute etter å gi svar på de problemene hun belyser. Hennes mål er først og fremst å la oss få en titt på samfunnøkonomiske fenomener som de fleste av oss tar for gitt og ikke stiller spørsmål ved. Og dette klarer hun meget godt.