Frobenius, Nikolaj: Så høyt var du elsket (2011)

Herlighet, noe så vakkert. Det er nesten ikke til å fatte at noen kan skrive så gripende om et emne som så og si er forbudt. Veien til døden og det som skjer med den døende og de som er rundt den er ikke spesielt vakker i seg selv. Men ordene som Nikolaj bruker for å beskrive fenomenet og måten han knytter dem sammen er jommen meg vakre. Jeg ble helt fanget av denne historien om Emil og hans far Viktor, Viktor som går fra å være frisk og spenstig mann på over 80 år for så å rammes av flere slag og til slutt ligger ved dødens dør. Prossessen mellom disse to menneskene er vel verdt en bok.

Det er spesielt et par stedet jeg må nevne. Jeg ble slått av det Emil tenkte på side 76 i boka om at “han aldri hadde gledet seg nok over de behagelige og flyktige rutinene et familieliv er fylt opp av”. Slik er det vel. Vi skal alltid framover og glemmer å glede oss over her og nå, i de små stundene. I alle fall har jeg det slik.

Neste sted i boka som jeg vil nevne er innlegget som Emil sender til avisen kalt: Gjør opprør, oldinger (s 156-159). Dette er såpass bra at det burde få plass i det politiske miljøet. For det er ingen tvil om at eldre har blitt restene man gjemmer bakerst i kjøleskapet. De skal jo bare kastes ut, så det er ikke så veldig viktig med dem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s